werkwijze

do it.

Elk project heeft een andere aanpak en vraagt om projectspecifieke ondersteuning. Clearly is zodanig in te richten dat het precies past binnen jouw project en werkwijze én aansluit op bestaande systemen.

Geef je eigen processen vorm, koppel de juiste informatie en wijs taken toe aan projectmedewerkers binnen het proces.

GESTRUCTUREERDE SAMENWERKING
Stap 1:
Inrichten van informatie

De eerste stap voor een project is het inrichten van Clearly. Met elkaar wordt bepaald welke informatie relevant is en deze informatie wordt letterlijk op de kaart gezet (onbeperkte mogelijkheid tot toevoegen van data). Deze informatie kan bestaan uit onder andere:

 • Geografische informatielagen
 • 3D-ontwerpen
 • Adressen
 • Grenzen
 • Onderzoeksgegevens
 • Kadastrale informatie
 • Bestemmingsplannen

Door deze informatie in Clearly beschikbaar te stellen zijn alle betrokkenen in staat om deze informatie in combinatie te analyseren.

Stap 2:
Inrichten van processen

Als de beschikbare en relevante informatie op de kaart staat worden in stap twee de processen ingericht. Binnen Clearly is het mogelijk om elk soort proces naar wens in te richten.

Om processen optimaal en efficiënt in te richten wordt gewerkt met een standaard aanpak. In een aantal sessies met de gebruikers wordt bepaald:

 • Welke processen worden ingericht.
 • Hoe deze processen eruit zien.
 • Wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van taken.
 • Welke informatie nodig is voor het succesvol uitvoeren van deze processen.