processen in clearly

Clearly is een samenwerkingstool voor projecten in de bouw en infrastructuur. Clearly kan worden ingericht voor verschillende werkprocessen die worden uitgevoerd volgens het Integraal Projectmanagement (IPM):

  • Projectmanagement
  • Omgevingsmanagement
  • Technisch management
  • Contractmanagement
  • Projectbeheersing

Met Clearly beschikt iedereen altijd over relevante en actuele informatie. Alle projectleden zijn op de hoogte van elkaars werk en zien in één oogopslag de kansen, risico’s en knelpunten binnen een project. Zo heeft iedereen inzicht en kunnen taken succesvol worden uitgevoerd.

INZICHT OP JE EIGEN NIVEAU
Clearly is in te richten voor onder andere
de volgende processen:
Afhankelijk van de behoefte kunnen er een onbeperkt aantal processen binnen een project worden ingericht. Niet alleen zijn de processen met Clearly inzichtelijk, ook de onderlinge relaties tussen de processen worden duidelijk.
grondverwerving
Met Clearly is een adviseur grondzaken in staat om het juiste inzicht te bieden in de voortgang van grondverwerving binnen een project. Hierdoor is de kans groter dat gronden op het juiste moment beschikbaar zijn en risico’s en vertraging beperkt worden.
onderzoeken
Met Clearly zijn onderzoeksresultaten inzichtelijk op de kaart. Doordat alle informatie is gekoppeld aan een proces weet iedereen wat de risico’s zijn en wat er moet gebeuren op de onderzoekslocaties.
klachtenafhandeling
Met Clearly wordt gewaarborgd dat klachten worden afgehandeld. Het is voor iedereen inzichtelijk wie de klacht indient, wie de klacht afhandelt en binnen welk tijdsbestek dit gebeurt. Voor nu én voor later.
stakeholdersdossier
Met Clearly bouw je eenvoudig een stakeholdersdossier op waarin inzichtelijk is wat het belang en de invloed is van elke stakeholder. In één oogopslag ziet een omgevingsmanager op de kaart de locatie van de stakeholder en welke contacten er zijn geweest.
toetsing
Met het toetsingsproces in Clearly borg je in één doorlopend proces het indienen van toetsen door de opdrachtnemer en het terugkoppelen van het toetsresultaat door de opdrachtgever. In Clearly beschikt iedereen altijd over de actuele status van het toetsproces.
verzoek tot wijziging (VTW)
Met het proces "Verzoek tot Wijziging" (VTW) is het mogelijk om aanpassingen aan het contract op een gestructureerde en vooraf vastgelegde wijze te doorlopen. Hierdoor is voor iedereen helder waar het verzoek over gaat, wat de impact is en wat de status is.
hier uw proces
Binnen Clearly is het mogelijk om uw eigen proces compleet naar wens in te richten.