omgevingswet

Door de omgevingswet gaat er op het gebied van vergunningen veel veranderen. De grootste opgave bij de overheid is dat veel mensen anders moeten gaan werken. De samenwerking moet nauwer, maar hoe ga je daar als organisatie mee om?

Clearly stelt integrale processen uit de omgevingswet beschikbaar en koppelt deze aan gegevens uit de basisregistraties. Zo is het mogelijk om als overheid nu al aan de slag te gaan met toepassingen uit de omgevingswet.

INZICHT OP JE EIGEN NIVEAU
Clearly is in te richten voor onder andere
de volgende processen:
Afhankelijk van de behoefte kunnen er een onbeperkt aantal processen binnen een project worden ingericht. Niet alleen zijn de processen met Clearly inzichtelijk, ook de onderlinge relaties tussen de processen wordt duidelijk.
vooroverleg omgevingsvergunning
Met Clearly stel je gestructureerd een integrale omgevingsvisie op. Met de plannen inzichtelijk op de kaart wordt het draagvlak voor de omgevingsvisie vergroot.
beoordeling vergunning
Met Clearly heb je een gestructureerd proces voor het beoordelen van een vergunning. Alle stappen worden vastgelegd en de vergunningsaanvraag wordt zo transparant afgehandeld.
ter inzage legging vergunning
Met Clearly kun je een vergunning online beschikbaar en toegankelijk maken, inclusief de afhandeling van bezwaren.
hier uw proces
Binnen Clearly is het mogelijk om uw eigen proces compleet naar wens in te richten.