smart cities

Binnen smart city projecten wordt Clearly ingezet voor het verwerken en inzetten van smart city data. Clearly brengt data uit verschillende slimme technieken samen en koppelt de data aan werkprocessen. Data is zo voor alle betrokkenen toegankelijk en in te zetten voor slimme oplossingen.

Data die in Clearly kan worden toegevoegd met betrekking tot smart city projecten zijn:

  • open data
  • realtime data
  • sensordata
  • BIM
  • 3D-stadsmodellen
INZICHT OP JE EIGEN NIVEAU
Clearly is in te richten voor onder andere
de volgende processen:
Afhankelijk van de behoefte kunnen er een onbeperkt aantal processen binnen een project worden ingericht. Niet alleen zijn de processen met Clearly inzichtelijk, ook de onderlinge relaties tussen de processen wordt duidelijk.
energiepotentie
Door alle energiedata zoals stadsverwarming en zonnepotentieel te laden in Clearly, is het mogelijk om kansen op het gebied van energiepotentie in te schatten.
verkeersinformatie
Door in Clearly verkeersinformatie zoals verkeersstromen en parkeerinformatie te combineren is het mogelijk om op hoger niveau het integraal beleid goed op elkaar af te stemmen.
3D-simulatie
In Clearly is het mogelijk om verschillende simulaties te doen zoals wind- en geluidsimulaties op basis van het 3D-stadsmodel ter ondersteuning van stadsontwikkelingsplannen.
hier uw proces
Binnen Clearly is het mogelijk om uw eigen proces compleet naar wens in te richten.